Outdoor Sportsklub Hornslet - løb, surf, ski

 OUTDOOR SPORTSKLUB HORNSLET


Outdoor Sportsklub Hornslet er det tidligere Hornslet Surf- og Skiklub, som har eksisteret i mere end 25 år. Outdoor Sportsklub Hornslet har til formål at udbrede kendskabet til løbe- og skisport.

Skiklubben er medlem af Danmarks Skiforbund, som blandt andet giver adgang til konkurrencer. Løbeklubben er medlem af DGI, hvor vi har fået uddannet løbeinstruktører.

Vi er en klub, som træner i fællesskab og som tilbyder en lang række udendørsaktiviteter året rundt. Vi har også enkelte indendørsaktiviteter blandt andet skigymnastik og svømning.


Vi er i dag mere end 300 medlemmer.

Generalforsamling i Outdoorsportsklub Hornslet

Der indkaldes til ordinær generalforsamling Onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.30 på den gamle kro i Hornslet.

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsernes beretninger om klubbens arbejde i det forløbne år. 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber. 4. Planer for det kommende år. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af suppleanter. 9. Valg af revisor. 10. Valg af revisorsuppleant. 11. Eventuelt. Bemærk, at forslag skal være hovedbestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen, altså senest d. 17 september 2014. (Ad 5) Løbeklubben har fremsendt følgende forslag til generalforsamlingen: Vi ønsker at nedsætte et udvalg på tværs af de 2 klubber, som udelukkende har til formål at undersøge den nuværende struktur, og udarbejde et forslag til fremtidig foreningsstruktur som fremlægges på næste generalforsamling 2015. (Ad 7) På valg er: Hovedbestyrelsen: Jens Chr. Leth (formand) Ole Frimann Nielsen (Kasserer) Afgået ved døden. Hornslet løbeklub: Torben Nørgaard Jensen (ønsker ikke at genopstille) Hanne Molbo Heidi Bengtson Lønstrup Hornslet Skiklub: Lone Leth. (ønsker ikke at genopstille) Jytte Carlsen. (ønsker ikke at genopstille) Susanne Hansen.


REFERATER GENERALFORSAMLINGER


Generalforsamlingen for Outdoor Sportsklub Hornslet den 25.09.2013 på Den Gamle Kro i Hornslet (pdf).

Generalforsamlingen for Outdoor Sportsklub Hornslet den 25.09.2012 på Gæstgivergården i Hornslet (pdf).

 

 

KLIK IND OG BESØG KLUBBERNE HERUNDER...

  Løbeklubben - Outdoor Sportsklub Hornslet Løbeklubben   Skiklubben - Outdoor Sportsklub Hornslet Skiklubben   Rosenholmløbet i Hornslet  
     
 
Danmarks Skiforbund DGI