Bestyrelsen

Bestyrelses medlemmer

Formand:                 Jens Leth                          22951749

kasserer:                  Janne S. Pedersen           86994960

sekretær:                 Søren åkjær 

Løb ansvarlig:         Søren Aakjær                   41857501

Ski ansvarlig:          Susanne Hansen              25304876

MTB ansvarlig        Peter Nielsen                    40703321

medlem:                   Marianne Frimer            50932018

Suppleant:              Rune W. Rosenquist

Suppleant:               Mangler